top of page

NL / 

NIEUWE SCHOOL IN HET PARK IN SCHOTEN

 

Site: Deuzeld Park, Schoten, Antwerp

Opdrachtgever: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Ontwerpteam: Natural Born Architects & Czvek Rigby Architects

Ingenieurs: UTIL (structure) / Henk Pijpaert (technics)

Oppervlakte: 1406 m2

Budget: 1 268 614€

Timing: 2016-2018

Status: wedstrijd 

 

Het nieuwe gebouw volgt de logica van de bestaande paviljoenen in het groen van het park. Het programma wordt gestapeld over twee niveaus en opgesplitst in twee delen zodat de voetafdruk op de site tot een minimum beperkt wordt. Een ingenieus parcours van trappen, gangen en hellingen verbindt alle klassen en functies en fungeert tegelijk als een uitbreiding van deze ruimtes. De centrale circulatieruimte is het polyvalente hart van het gebouw: een opeenvolging van overdekte hellingen dat tegelijk als speelplaats, tribune en speeltuig dienst doet. Beide vleugels van het gebouw volgen de logica van het raster van de aangrenzende straten. De botsing van beide rasters in het gebouw zorgt voor verrassende en onverwachte zichten en relaties.

 

Om de impact van het bouwproces voor de werking van de school tot een minimum te beperken wordt gekozen voor een massief houtbouw prefab bouwsysteem (CLT). Dit proces zorgt enerzijds voor de aanzienlijke inkorting van het bouwproces en anderzijds voor een soort eerlijkheid, nauwkeurigheid een authenticiteit met een warme materialiteit waarbij de ruwbouw tegelijk ook afwerking is.

 

De galerijen rond het gebouw hebben een karakteristieke architecturale vormgeving die de eigenheid van het gebouw bepalen en de openheid naar de omgeving benadrukken. Deze taal wordt gebruikt om de toegang tot de site meer zichtbaarheid te geven zonder daarbij de logica van de paviljoenen in het park uit het oog te verliezen.

ENG / 

NEW SCHOOL IN A PARK

IN SCHOTEN

 

Site: Deuzeld Park, Schoten, Antwerp

Client: GO! Onderwijs van de Vlaamse

Gemeenschap

Collaboration: Natural Born Architects & Czvek Rigby Architects

Engineering: UTIL (structure) / Henk Pijpaert (technics)

Surface: 1406 m2

Budget: 1 268 614€

Timing: 2016-2018

Status: competition runner-up

 

The new building follows the logic of the existing pavilions on the site. In order to minimize the impact of the new volume on the playground, the program is stacked on two levels en divided by a transparent circulation area. An ingenious circulation loop with stairs and ramps interconnects all classes and functions simultaneously as an versatile extension of these spaces. The central circulation area is the multipurpose heart of the building: a covered set of ramps functioning also as tribune and playground. Both parts of the building follow the logic of different grids on adjacent streets. The interconnection of both grids in one building is the generator of very interesting perspectives and relations.

 

In order to minimize the impact of the construction on the functioning of the school, we opted for a building system with prefabricated massive wooden panels (CLT). This process shortens the construction period significantly while it sets the mark with great accuracy and efficiency. It becomes a very genuine concept where the primary construction is the final finishing material at the same time.

 

The circulations galleries around the building have a particular architectural language of openness towards the surroundings. This language is used to make an accent at the entrance of the site to give the building more visibility, while respecting the logic of the pavilions in the park.

bottom of page